گزارشات مردمی از نقاط حادثه خیز شبکه برق

لطفا گزارشات خود از نقاط حادثه خیز در مناطق تحت پوشش این شرکت را که شامل کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی به غیر از شهرستان های تبریز ، اسکو و آذرشهر  است از طریق فرم زیر ارسال نمائید