عنوان خدمت: تسویه بدهی
شناسه خدمت: 13031465101
نوع خدمت:
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت: تمامی مشترکین (اعم از عادی و دیماند) می‌توانند بدهی خود را به شکل غیرحضوری تسویه کند. منظور از بدهی، کلیه بدهی‌های مشترک از بابت فروش انشعاب، فروش انرژی، سایر خدمات، و ... است.
مدارک مورد نیاز: سند احراز هویت (مانند کارت ملی) و آخرین قبض
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
2 روز
7:30 الی 14:30
1
مبلغ (مبالغ) ریال شماره حساب (های) بانکی
طبق دستورالعمل 0
   
   
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمات یا دفاتر پیشخوان خدمات