عنوان خدمت: صدور قبض‌ المثنی
شناسه خدمت: 13031465103
نوع خدمت:
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت: مشترک می‌تواند قبض‌المثنی را از طریق دفاتر و به شکل غیرحضوری دریافت کند. این خدمت زمانی قابل ارایه است که مشترک قبض (مشخصاً: شناسه قبض) خود را همراه داشته باشد.
مدارک مورد نیاز: آخرین قبض پرداختی مشترک
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
1
7:30 الی 14:30
1
مبلغ (مبالغ) ریال شماره حساب (های) بانکی
طبق دستورالعمل 0
   
   
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمات یا دفاتر پیشخوان خدمات