عنوان خدمت: سوابق مصارف و صورت‌حساب
شناسه خدمت: 13031465105
نوع خدمت:
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت: مشترک می‌تواند اطلاعات مربوط به سوابق مصرف و وضعیت صورت‌حساب‌های پرداختی خود را به شکل غیرحضوری دریافت کند. ارایه این خدمات زمانی میسر است که مشترک قبض (مشخصاً: شناسه قبض) خود را ارایه کند.
مدارک مورد نیاز: آخرین قبض مشترک
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
5 روز
7:30 الی 14:30
1
مبلغ (مبالغ) ریال شماره حساب (های) بانکی
طبق دستورالعمل 0
   
   
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمات یا دفاتر پیشخوان خدمات