عنوان خدمت: تغییر مکان داخلی
شناسه خدمت: 13031466101
نوع خدمت:
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت: مشترکین می‌توانند درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری برای انشعاب آمپری را به شکل غیرحضوری ارایه دهند. این خدمت برای سایر مشترکین به شکل غیرحضوری تعریف نشده است.
مدارک مورد نیاز: شناسه قبض، کارت ملی
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
5 روز
7:30 الی 14:30
1
مبلغ (مبالغ) ریال شماره حساب (های) بانکی
مطابق دستورالعمل 0
   
   
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمات یا دفاتر پیشخوان خدمات