عنوان خدمت: اصلاح نام
شناسه خدمت: 13031466106
نوع خدمت:
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت: توسط این خدمات مشترکین قادر خواهند بود درخواست مربوط به اصلاح نام اشتراک خود را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
مدارک مورد نیاز: آخرین قبض پرداختی ،سند احراز هویت (مانند کارت ملی)
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
4 روز
7:30 الی 14:30
1
مبلغ (مبالغ) ریال شماره حساب (های) بانکی
مطابق دستورالعمل 0
   
   
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمات یا دفاتر پیشخوان خدمات