عنوان خدمت: تفکیک یا ادغام انشعاب
شناسه خدمت: 13031467103
نوع خدمت:
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت: مشترکین می‌توانند درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب آمپری را به شکل غیرحضوری ارایه دهند. لازم به ذکر است که این خدمت برای سایر مشترکین تعریف نشده است.
مدارک مورد نیاز: شناسه قبض، سند احراز هویت (مانند کارت ملی)، تاییدیه واریز وجه
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
5 روز
7:30 الی 14:30
1
مبلغ (مبالغ) ریال شماره حساب (های) بانکی
مطابق قوانين و تعرفه هاي مصوب 0
   
   
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمات یا دفاتر پیشخوان خدمات