Aa
پنجشنبه 21 آذر 1398

خرید تضمینی برق

 
 
به اطلاع کلیه مشترکین شهرستان­های حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی می­رساند؛ در راستای اجرای مصوبه شماره 95/142273/30/100100 مورخ 95/02/19 وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک(خورشیدی، بادی و ...) و اجرای ردیف­های مربوط به مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب، متقاضیان محترم می­توانند جهت درخواست مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر و فروش برق تجدیدپذیر فرم­های مربوطه را دانلود و پس از تکمیل به همراه درخواست کتبی به مدیریت­های توزیع برق نواحی در مراکز شهرستان­ها تحویل دهند.

1- فرآیند سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک غیر دولتی
2- فلوچارت راهنماي توليد برق تجديدپذير محدود به ظرفيت انشعاب توسط مشترکين
3-
الزامات و اقدامات لازم جهت احداث نيروگاه خورشيدي مختص مشترکین
4-فرم شماره یک
5-تعرفه خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديدپذير و پاک-ابلاغيه وزير
6-تعرفه مختص مشترکين محدود به ظرفيت انشعاب
7-اسامي نمايندگان استاني و شهرستاني شرکت هاي توزيع نيروي برق
8-شرايط اجرا و دستوالعمل فني نصب سامانه هاي فتوولتائيک و بادي کوچک
9-قرارداد خريد تضميني برق بين شرکت هاي توزيع نيروي برق و متقاضيان
10-قرارداد نمونه بين متقاضيان و پيمانکاران ذيصلاح
11- ليست شرکتهاي پيمانکاري که جهت انجام کارهاي مربوط در زمينه انرژي هاي نو(خورشيدي، بادي و ...) اعلام آمادگي نموده اند.