Aa
سه شنبه 1 بهمن 1398
تاریخ : جمعه 14 دي 1397
کد 1076

بازدید همزمان مدیر عامل و اعضاء شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی از مدیریت توزیع برق اهر و اداره برق شهرستان هوراند

در ادامه بازدیدهای استانی مدیرعامل و اعضاء شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از مدیریت های توزیع برق نواحی تابعه روز سه شنبه یازدهم دی ماه مهندس فرج نیا بهمراه معاونین و مدیران مستقل شرکت با حضور در اداره برق شهرستان هوراند و مدیریت توزیع برق شهرستان اهر با کارکنان خدوم این شهرستان دیدار و گفتگو کرد .
در این بازدید فرج نیا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه پرسنل این دو شهرستان به تبیین و تشریح استراتژی و خط مشی جدید شرکت پرداخت .
وی تصریح کرد امروز با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان گیر کشورمان می باشد و نیز با توجه به کمبود منابع مالی می بایست توجه ویژه ای به کسب درآمد از مجاری قانونی داشته باشیم، وی توجه به افزایش آمپراژ انشعابات 5 آمپر و 15 آمپر و نیز دو عامل درآمدزایی و استفاده از ظرفیت قراردادهای نیرو رسانی و همچنین مدیریت هزینه و اجتناب از هرگونه هزینه های اضافی را مورد تاکید قرار داد و گفت عوامل ذکر شده در بهره وری و کیفیت خدمت رسانی به مشترکین بسیار موثر خواهد بود
در ادامه در یک فضای صمیمی ، کارکنان این دو شهرستان به بیان مشکلات و چالش های کاری و شغلی خود پرداختند :
 • تخصیص امکانات و فضای ورزش به کارکنان تامین نیرو
 • پایین بودن سقف مزایای رفاهی قابل پرداخت به کارکنان تامین نیرو
 • تخصیص بیمه تکمیلی خدمات درمانی مناسب برای کارکنان تامین نیرو
 • تخصیص وام برای کارکنان تامین نیرو
 • عدم تسویه حساب مطالبات کارکنان حجمی از سوی پیمانکار
 • عدم پداخت بموقع حقوق پرسنل حجمی و علی الحساب بودن پرداخت ها توسط پیمانکار
 • امنیت شغلی کارکنان حجمی
 • بحث بیمه ی رانندگان استیجاری و تخصیص مرخصی برای تعمیر خودرو
 • افزایش مبالغ قرارداد خودروهای استیجاری با توجه به تورم موجود و افزایش بی رویه ی قیمت قطعات و لوازم یدکی
 • پرداخت 10 درصد حسن انجام کار خودروهای استیجاری
 • مساله ی ارتقای بخش شغلی کارکنان رسمی
از جمله مواردی بود که در این دیدار مطرح گردید
مهندس فرج نیا پس از استماع درخواست های کارکنان درخصوص هریک از آنها توضیحات مبسوطی ارائه نمود  وی در خصوص مساله استفاده از امکانات و فضای ورزشی برای کارکنان تامین نیرو گفت این کارکنان نیز همپای کارکنان رسمی باید از فضاهای موجود ورزشی استفاده نمایند.
پس از دیدار با کارکنان مدیرعامل شرکت بهمراه معا ونین و مدیران مستقل در جلسه ای که به منظور نقد و بررسی عملکرد مدیریت برق اهر برگزار شد شرکت کردند .
در این جلسه فشرده کاری عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف کاری از سوی معاونین و مدیران مستقل شرکت تشریح شد .