Aa
يکشنبه 29 دي 1398
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397
کد 1078

هشتمین جلسه ایمنی در مدیریت توزیع برق مراغه

هشتمین جلسه آموزش ایمنی سال 97 در مدیریت توزیع برق مراغه ، صبح روز چهارشنبه 5 دی ماه برگزار شد.
در این جلسه که با تدریس آقای فرید عظیمی کارشناس مکانیزاسیون برق مراغه انجام گرفت ، جمع کثیری از همکاران فنی و غیر فنی این مدیریت حضور داشتند .
آقای عظیمی در این جلسه پیرامون ایمنی در کابل های خودنگهدار مواردی را برای حاضرین تشریح کرد.