نظرسنجی خدمات
 
از خدمت ارائه شده تا چه حد راضی هستید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم