پرداخت اینترنتی قبوض
با مراجعه به يكي از سايت هاي زير و با وارد كردن شناسه قبض و شناسه پرداخت ميتوانيد قبض خود را پرداخت نماييد
 
    ورود به وب سايت بانك ملي
    ورود به وب سایت بانک ملت
    ورود به وب سايت بانك صادرات
    ورود به وب سايت بانك پارسيان
    ورود به وب سایت بانک سامان
    ورود به وب سایت بانک پاسارگاد