مشخصات نواحی تابعه

توزيع برق اهر

توزيع برق بستان آباد

توزيع برق بناب

توزيع  برق چار اويماق

توزيع برق خدآفرین

توزيع برق سراب

توزيع برق شبستر

توزيع برق صوفيان

توزيع برق كليبر

توزيع برق عجبشير

توزيع برق مراغه

توزيع برق مرند

توزيع برق ملكان

توزيع برق ميانه

توزيع برق جلفا

توزيع برق هريس

توزيع برق هشترود

توزيع برق هوراند

توزيع برق ورزقان


 

توزيع برق اهر

آدرس : اهر -  بلوار جمهوري اسلامي – روبروي اداره سيلو – امور برق اهر
مديريت توزيع برق : آقای مهندس تاروردي پور  
تلفن همراه : 09141165696
تلفن : 3-44223170 - 041
فاکس : 44228072 - 041

توزيع برق بستان آباد

آدرس : بستان آباد – ميدان امام حسين - خيابان 29 بهمن
 مديريت توزيع برق : آقای مهندس سیف الهی
تلفن همراه : 09144316958
تلفن : 43335006 - 041
فاکس :  43331470 - 041

توزيع برق بناب

آدرس : بناب – خيابان امام – جنب دانشگاه آزاد- ساختمان امور برق بناب
 مديريت توزيع برق : آقای محمدعلی مجرد
تلفن همراه : 09143186775
تلفن :3-37738882-041
فاکس : 37731230-041

توزيع برق چار اويماق

آدرس : چار اويماق (قره آقاج ) – خيابان امام خميني – خيابان جهاد سازندگي – اداره برق چار اويماق
مديريت توزيع برق : آقای مهندس شهیار
تلفن همراه : 09144176825
تلفن : 52723255– 041   يا 52723518- 041
فاکس : 52722513 - 041

توزيع برق خداآفرین

آدرس : خداآفرین، شهر خمارلو – خيابان امام – سه راهی کمیته – جنب اداره کمیته امداد – توزیع برق خداآفرین
مديريت توزيع برق : آقای مهندس علی طهماسبی  
تلفن همراه : 09144265389
تلفن :  44662452-041
فاکس : 44662452-041 

توزيع برق سراب

آدرس : سراب – خيابان امام خميني – روبروي اداره پست –  امور برق سراب
مديريت توزيع برق :آقای مهندس آراسته
تلفن همراه : 09141310096
تلفن :  43223061 - 041  
فاکس : 43223060 - 041 

توزيع برق شبستر

آدرس : شبستر – خيابان شهيد بهشتي – امور برق شبستر
مديريت توزيع برق : آقای مهندس فرخ نیا  
تلفن همراه : 09143091499
تلفن : 42428788 – 041     
فاکس : 42425984 - 041
 

توزيع برق صوفيان

آدرس : صوفيان – خيابان آزادی – قسمت برق صوفيان
مديريت توزيع برق : آقای مهندس اصغری    
تلفن همراه : 09143240167
تلفن :42524142-041
فاکس : 42523399-041
 

توزيع برق كليبر

آدرس : كليبر – خيابان معلم – اداره برق كليبر
مديريت توزيع برق : آقای مهندس نعیمی
تلفن همراه : 09144004378
تلفن : 44440181-041
فاکس : 44442519 - 041

توزيع برق عجبشير

آدرس : عجبشير – خيابان امام – قسمت برق عجبشير
 مديريت توزيع برق : آقای مهندس حاتميان
تلفن همراه : 09141770894
تلفن : 37627550 – 041   يا 1- 37631200- 041
فاکس : 37622247 - 041

توزيع برق مراغه

آدرس : مراغه – خيابان امام خمينی – امور برق مراغه
مديريت توزيع برق :آقای مهندس علي حاجي زاده 
تلفن همراه : 09143109828
تلفن :  2-37452371-041
فاکس : 37450221-041

توزيع برق مرند

آدرس : مرند – خيابان امام – نبش چهارراه سردارملی
مديريت توزيع برق : آقای مهندس  زاهدیان
تلفن همراه : 09144611922
تلفن :5- 42230003-041
فاکس : 42232270-041

توزيع برق ملكان

آدرس : ملكان – بلوار بسيج – نرسيده به مردق چاي – جنب اداره پست
مديريت توزيع برق :  آقای مهندس اعتمادی
تلفن همراه : 09144047559
تلفن : 37831102 – 041   يا 37822551
فاکس : 37823999 - 041

توزيع برق ميانه

آدرس : ميانه – خيابان امام خميني – روبروي دبيرستان شهداي زينبيه – امور برق ميانه
مديريت توزيع برق : آقای مهندس كميلي  
تلفن همراه : 09144317074
تلفن :  5-52236002-041
فاکس : 52237613 - 041 

توزيع برق جلفا

آدرس : هاديشهر خيابان امام – ميدان وحدت – جنب مخابرات -  اداره برق هاديشهر
مديريت توزيع برق : آقای مهندس يحيي  محمدعليزاده
تلفن همراه : 09144713842
تلفن : 42050438 - 041
فاکس : 42058281 - 041

توزيع برق هريس

آدرس : هريس – خيابان انقلاب –  برق هريس
مديريت توزيع برق : آقای مهندس امینی
تلفن همراه : 09144175384
تلفن : 43432910 – 041
فاکس : 43432911 - 041

توزيع برق هشترود

آدرس : هشترود – اول خيابان شهيد رجائی جنب پل آق بلاغ – قسمت برق هشترود
مديريت توزيع برق : آقاي  مهندس معتمدی
تلفن همراه : 09144238309
تلفن : 52623561 - 041
فاکس : 52623563- 041

توزيع برق هوراند

آدرس : هوراند – خيابان فرمانداری – کنار جاده پارک قلعه – امور برق هوراند
مديريت توزيع برق : آقای مهندس خانکشی زاده  
تلفن همراه : 09144266144
تلفن :  44262657-041
فاکس : 44263428-041 

 

توزيع برق ورزقان

آدرس: ورزقان، پشت فرمانداری، ساختمان مجتمع اداری
مديريت توزيع برق : آقاي مهندس ملکی شیشه

تلفن همراه : 09141261426
تلفن : 44553804-041
فاکس: 44552955-041

 
 
امروز : 156      ديروز : 1915      ماه : 37301