Aa
جمعه 12 خرداد 1402
  13031465104
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

Examining the request to review the bills of the subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت

 مشترکین می توانند به منظور بررسی صورت¬حساب، درخواست خود را به صورت
غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد
و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.

Description

Subscribers can register their request in absentia in order to check the invoice,
so that the items can be checked for the correctness or incorrectness of the issued
invoice, and if the request is received, the bill will be corrected.

متوسط زمان ارائه خدمت: 5 روز کاری
واحد پاسخگو: معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
شماره تماس واحد پاسخگو: 1521
نحوه ارائه خدمت:
مدارک لازم:
  • شناسه قبض محل مصرف
  • مستندات مربوط به اعتراض(تصویر ارقام کنتور ، محاسبات و ...)
   
   
   
 
 
سوالات متداول

1- نحوه محاسبه برق مصرفی مشترک چگونه است ؟

محاسبه صورتحساب طبق آخرین دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر انجام میگیرد.
برای مشاهده آخرین دستورالعمل ابلاغی میتوانید به «این صفحه» مراجعه فرمایید.
همچنین برای استفاده از ماشین حساب محاسبه صورتحساب میتوان از «این صفحه» استفاده نمود.

2- گزینه انتخاب در صورت حسابها به چه مفهومی است ؟

گزینه در واقع انتخابی است برای نرخهای دیماند و انرژی نصرفی بدین صورت که مشترک بر اساس رفتار مصرفی برق خود در بازه های زمانی یکسال می تواند تعیین کند که نرخ انرژی بالا و یا دیماند بالای پرداخت نماید بری مثال در مواردی که کارخانه در چند ماه از سال بدلایلی مصرفی کلی داشته باشد و یا بدون مصرف باشد مشترک می تواند برای آن مقاطع زمانی تقاضای گزینه ۱ و یا ۳ بنماید تا نرخ دیماند کمتری را پرداخت نماید و پس از سپری شدن زمان فوق و عوض شدن رفتار مصرفی کارخانه می تواند مجدداً گزینه ۱ را انتخاب نماید.

3- مدارک مورد نیاز برای درخواست بررسی صورت حساب چیست؟

- آخرین قبض یا رسید پرداختی
- قبض دارای مشکل

4- درصورتیکه به مبلغ قبض صادره اعتراض داشته باشیم چه مراحلی طی می شود ؟

پس از ثبت درخواست ، کارشناسان شرکت موارد ذیل را چک کرده و نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام می کنند:
- چک کردن قرائت صحیح کنتور
- مصارف دوره قبل
- تست کنتور

5- در صورتیکه به تعرفه یا به بدهی قبلی اعتراض داشته باشیم چه مراحلی طی می شود ?

تعرفه : پس از ثبت درخواست در صورتیکه نوع تعرفه در قبض اشتباه درج شده باشد اصلاح می گردد .
بدهی: بدهی قبلی مشترک مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام می شود.