Aa
جمعه 12 خرداد 1402
  13031466103
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

Request for temporary collection of branches of electricity distribution companies

شرح خدمت

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری موقت انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.

Description

With this service, subscribers can, if necessary, register their request to temporarily collect their amp branch.

متوسط زمان ارائه خدمت: 7 روز کاری
واحد پاسخگو: معاونت مشترکین - دفتر لوازم اندازه گیری
شماره تماس واحد پاسخگو: 1521
نحوه ارائه خدمت:
مدارک لازم: شناسه قبض محل مصرف
 
 
سوالات متداول

1- مدارک مورد نیاز جهت درخواست جمع آوری موقت؟

- تسویه الحساب و پرداخت آخرین کارکرد کنتور
- پرداخت هزینه جمع آوری موقت
- درخواست کتبی مالک

2- در چه صورت مشترک میتواند درخواست جمع آوری موقت داشته باشد؟

- محل خالی از سکنه و فاقد مصرف کننده باشد
- محل مخروبه باشد(بدلیل ساخت وسازو...

3- آیا در زمان جمع آوری موقت کنتور برای مشترک صورت حساب قبض صادر میگردد؟

بله برای مشترک بهاء آبونمان صادر و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد

4- آیا برای نصب مجدد کنتور جمع آوری موقت نیاز به اجرای ارت می باشد ؟

خیر

5- شرکت برق تا چه مدت زمان می تواند امتیاز کنتور جمع آوری موقت مشترک را حفظ نماید؟

تا زمانی مشترک فاقد بدهی باشد .