Aa
جمعه 12 خرداد 1402
  13031466106
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

Correcting the names of the subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت

توسط این خدمت، درصورت وجود غلط املایی در نام و نام خانوادگی مالک اشتراک ، مشترکین میتوانند نسبت به اصلاح نام اشتراک خود اقدام نمایند.

Description

With this service, if there is a misspelling in the name and surname of the subscriber, subscribers can correct their subscription name.

متوسط زمان ارائه خدمت: 2 روز کاری
واحد پاسخگو: معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو: 1521
نحوه ارائه خدمت:
مدارک لازم: شناسه قبض محل مصرف
 
 
سوالات متداول

1- آیا میتوان یک انشعاب را از یک ملک به ملک دیگر انتقال داد؟

خیر بر اساس بند 4-41-1 آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده و انتقال آن به ملک دیگر ممنوع است.

2- آیا انشعاب را میتوان جدا از ملک فروخت و یا اینکه صاحب ملک قبلی می تواند پس از فروش ملک انشعاب را در مالکیت خود بداند؟

خیر طبق بند 4-41-2 آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب نصب شده به صورت مجزا از ملک قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی باشد

3- آیا مستاجر می تواند درخواست تغییر مکان انشعاب ارائه کند؟

خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.

4- در صورتی که تغییر مکان منجر به تغییراتی در وضعیت شبکه، کابل و ... شود، هزینه های آن به عهده چه کسی است؟

مطابق بند 4-39-3 آیین نامه تعرفه های برق هزینه تغییرات شبکه و کابل که در اثر تغییر مکان ایجاد شود به عهده مشترک می باشد.

5- در صورتی که سیل یا زلزله منجر به تخریب یک منطقه شده و بنیاد مسکن ساختمان های جدید را به منطقه ای دیگر جابجا کند، تکلیف انشعابات برق چیست؟

بر اساس بند 4-41-3 آیین نامه تعرفه های برق در صورتی که حوادث طبیعی یا موارد مصرح در قانون نیاز به تغییر مکان انشعاب برق را ایجاد کند، با مجوز هیئت مدیره شرکت توزیع در حکم جابجایی داخلی محسوب شده و امکان جابجایی به محل جدید را خواهد داشت.