سه شنبه 7 تير 1401

خرید تضمینی برق و انرژی های تجدید پذیر

 
      به اطلاع کلیه مشترکین شهرستان‌های حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی می‌رساند؛ در راستای اجرای مصوبه شماره 11400/15224/20/11 و مورخ به 1400/02/25 وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک(خورشیدی، بادی و ...) و اجرای ردیف‌های مربوط به مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب، متقاضیان محترم می‌توانند جهت درخواست مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر و فروش برق تجدیدپذیر فرم‌ ثبت نام را دانلود و پس از تکمیل به همراه درخواست کتبی به مدیریت‌های توزیع برق نواحی در مراکز شهرستان‌ها تحویل دهند.
 
 1. مصوبه جدید وزیر محترم نیرو- ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
 2. نرخ های مصوب خرید تضمینی برق سال 1400
 3. فلوچارت راهنماي توليد برق تجديدپذير محدود به ظرفيت انشعاب توسط مشترکين
 4. الزامات و اقدامات لازم جهت احداث نيروگاه خورشيدي مختص مشترکین
 5. فرم ثبت نام
 6. شرايط اجرا و دستوالعمل فني نصب سامانه هاي فتوولتائيک 
 7. قرارداد خريد تضميني برق بين شرکت هاي توزيع نيروي برق و متقاضيان
 8. قرارداد نمونه بين متقاضيان و پيمانکاران ذيصلاح
 9. ليست شرکتهاي پيمانکاري که جهت انجام کارهاي مربوط در زمينه انرژي هاي نو(خورشيدي، بادي و ...) اعلام آمادگي نموده اند.
 10. ارزیابی شرکت‌های پیمانکار نصب سامانه‌های خورشیدی فتوولتائیک مختص مشترکین محدود به ظرفیت انشعاب توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی
 11. تعهدنامه
 12. چک لیست و شناسنامه تجهیزات سامانه فتوولتائیک
 13. فرم بازدید اولیه از محل احداث