Aa
جمعه 4 فروردين 1402

خرید تضمینی برق و انرژی های تجدید پذیر

 
      به اطلاع کلیه مشترکین شهرستان‌های حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی می‌رساند؛ در راستای اجرای مصوبه شماره 11400/15224/20/11 و مورخ به 1400/02/25 وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک(خورشیدی، بادی و ...) و اجرای ردیف‌های مربوط به مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب، متقاضیان محترم می‌توانند جهت درخواست مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر و فروش برق تجدیدپذیر فرم‌ ثبت نام را دانلود و پس از تکمیل به همراه درخواست کتبی به مدیریت‌های توزیع برق نواحی در مراکز شهرستان‌ها تحویل دهند.
 
 1. راهنمای ثبت نام متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی
 2. مصوبه جدید وزیر محترم نیرو- ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
 3. نرخ های مصوب خرید تضمینی برق سال 1400
 4. نرخ های مصوب خرید تضمینی برق سال 1401
 5. فلوچارت راهنماي توليد برق تجديدپذير محدود به ظرفيت انشعاب توسط مشترکين
 6. الزامات و اقدامات لازم جهت احداث نيروگاه خورشيدي مختص مشترکین
 7. فرم ثبت نام
 8. شرايط اجرا و دستوالعمل فني نصب سامانه هاي فتوولتائيک 
 9. قرارداد خريد تضميني برق بين شرکت هاي توزيع نيروي برق و متقاضيان
 10. قرارداد نمونه بين متقاضيان و پيمانکاران ذيصلاح
 11. ليست شرکتهاي پيمانکاري که جهت انجام کارهاي مربوط در زمينه انرژي هاي نو(خورشيدي، بادي و ...) اعلام آمادگي نموده اند.
 12. ارزیابی شرکت‌های پیمانکار نصب سامانه‌های خورشیدی فتوولتائیک مختص مشترکین محدود به ظرفیت انشعاب توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی
 13. تعهدنامه
 14. چک لیست و شناسنامه تجهیزات سامانه فتوولتائیک
 15. فرم بازدید اولیه از محل احداث