Aa
جمعه 16 خرداد 1399
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

دیدار صمیمی مدیر عامل شرکت با کارکنان مدیریت توزیع برق شبستر

دیدار صمیمی مدیر عامل شرکت با کارکنان مدیریت توزیع برق شبستر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی در ادامه بازدید های اداری خود از مدیریت زیر مجموعه این شرکت، روز سه شنبه اول آبان ماه از مدیریت توزیع برق شهرستان شبستر بازدید و با مسئولین و کارکنان این مدیریت دیدار و گفتگو کرد.
پنجشنبه 2 آبان 1398

در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذر بایجان شرقی با فرماندار شبستر

با تجهیز پست فوق توزیع این شهرستان، چهار دستگاه فیدر جدید راه اندازی می شود

با تجهیز پست فوق توزیع این شهرستان، چهار دستگاه فیدر جدید راه اندازی می شود مهندس اکبر فرج نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی که برای بازدید دوره ای از مدیریت توزیع برق شبستر، به این شهرستان سفر کرده بود، با حضور در دفتر فرماندار با آقای مهندس حسن مستفید فرماندار این شهرستان نیز دیدارکرد.
پنجشنبه 2 آبان 1398

از سوی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی صورت گرفت

از سوی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی صورت گرفت برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی همکاری های فی ما بین با اعضای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
دوشنبه 29 مهر 1398

پنجمین جلسه کمسیون توسعه مدیریت در مدیرت توزیع برق بناب برگزارگردید

پنجمین جلسه کمسیون توسعه مدیریت در مدیرت توزیع برق بناب برگزارگردید پنجمین جلسه کمسیون توسعه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمای انسان سازمان مدیریت و برنامه یزی استان در مدیریت توزیع برق بناب برگزار گردید.
دوشنبه 29 مهر 1398

بازدید مدیرعامل و اعضاء شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از انبار مرکزی

بازدید مدیرعامل و اعضاء شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از انبار مرکزی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به همراه اعضای شورای معاونین با حضور در انبار مرکزی شرکت از فعالیت ها و اقدامات این حوزه بازدید کرد .
يکشنبه 28 مهر 1398

از سوی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار شد:

جلسه هماهنگی با سرپرستان بانک های استان پیرامون همکاری در اجرای طرح ملی قبوض سبز

جلسه هماهنگی با سرپرستان بانک های استان پیرامون همکاری در اجرای طرح ملی قبوض سبز به منظور اجرای مطلوب و مطمئن طرح ملی قبوض سبز ( طرح حذف کاغذی قبوض برق ) ، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی جلسه ای با مسئولین سرپرستی و مدیران انفورماتیک و روابط عمومی بانک های دولتی و غیر دولتی مستقر در این استان برگزار کرد.
چهارشنبه 24 مهر 1398

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی با امام جمعه و فرماندار شهرستان بناب

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی با امام جمعه و فرماندار شهرستان بناب درچهارچوب بازدیدهای مدیرعامل و شورای معاونین شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی از مدیریتهای برق شهرستانها، روز سه شنبه بیست و سوم مهرماه مهندس فرج نیا ضمن بازدید از مدیریت برق بناب با امام جمعه و فرماندار این شهرستان نیز دیدار کرد.
چهارشنبه 24 مهر 1398

برگزاری سمینار آموزشی کایزن و 5S در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

برگزاری سمینار آموزشی کایزن و 5S در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی سمینار آموزشی کایزن و 5Sبا هدف آشنایی کارکنان شرکت با دوره های علمی و کاربردی و شاهد بهبود مستمر، اقدامات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید.
دوشنبه 22 مهر 1398

با حضور مدیر کل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توانیر و مشاور مدیر عامل شرکت توانیر صورت گرفت:

بررسی کمیته های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، کمیته انضباط کار و شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

بررسی کمیته های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، کمیته انضباط کار و شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی همزمان با حضور مهندس محبی مدیر کل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر و مهندس رضایی مشاور مدیر عامل شرکت توانیر عملکرد کمیته های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، انضباط کار و شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.
چهارشنبه 17 مهر 1398

تست

تست

تست تست
سه شنبه 16 مهر 1398