Aa
چهارشنبه 14 خرداد 1399
تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397
کد 1045

برگزاری یک دوره کلاس آموزشی در مدیریت توزیع برق شهرستان ویژه مرند

با هماهنگی دفتر آموزش و برنامه ریزی و دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی یک دوره کلاس آموزش ایمنی در محور استفاده از لوازم ایمنی فردی و گروهی و اهميت ايمني در مدیریت برق مرند برگزار شد.
بر اساس زمان بندی تقویم آموزشی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی یک دوره کلاس آموزش ایمنی روز چهارشنبه 23 آبانماه، در محور استفاده از لوازم ایمنی فردی و گروهی و اهمیت ایمنی با هماهنگی دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی با همکاری و مدرسی مدیر و کارشناسان دفتر ایمنی، در مدیریت توزیع برق مرند برگزار گردید.
این دوره آموزشی که در محل فرهنگسرای شهرستان ویژه مرند برگزار شد، مهندس نورانی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت و مهندس علیزاده کارشناس این دفتر مطالبی را در خصوص تجربيات و اتفاقات افتاده و همچنین اهميت استفاده از لوازم ایمنی فردی و گروهی و اهمیت ایمنی برای حاضرین ارائه نمودند.
شایان ذکر است در این دوره آموزشی 140 نفر از کارشناسان ، تکنسین ها، اپراتور ها ، سیمبانان ، رانندگان و پیمانکاران محلی حضور داشتند.
در پایان مهندس رضا زاهدیان مدیر برق شهرستان مرند ضمن قدردانی از برگزاری این دوره آموزشی ایمنی، از مدیر وکارشناس دفتر ایمنی و همکاران دفتر آموزش و برنامه ریزی شرکت تشکر و قدردانی کرده و گزارشی را از حوزه ایمنی این مدیریت ارائه نمود.