Aa
سه شنبه 14 مرداد 1399
تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
کد 1120

گزارشی جامع از عملکرد فنی و عمرانی مدیریت توزیع برق شهرستان سراب در سال 97

مدیریت توزیع برق شهرستان سراب طی گزارشی ، عملکرد و فعالیت های فنی و عمرانی این مدیریت در سال 97 را ارائه داد.
مدیریت توزیع برق شهرستان سراب طی گزارشی ، عملکرد و فعالیت های فنی و عمرانی این مدیریت در سال 97 را ارائه داد.
به موجب این گزارش ، این مدیریت در طول سال 97 بالغ بر 66 میلیارد و 9+80 میلیون ریال در پروژه های برق رسانی در سطح شهرستان سراب هزینه کرده است.
در جدول ذیل عناوین پروژه های برق رسانی و میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها در سال 97 به تفکیک آورده شده است :

/Uploads/User/6/files/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af%20%20%d8%a8%d8%b1%d9%82%20%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8%20%d8%af%d8%b1%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%201397.pdf