Aa
سه شنبه 14 مرداد 1399
تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398
کد 1125

جلسه تبیین کلیات اجرای مدیریت استراتژیک در شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی برگزار شد

با حضور مدیرعامل، معاونین و کلیه مدیران توزیع برق شهرستانهای استان و نیز مدیران حوزه ستادی شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی جلسه تبیین اجرای مدیریت استراتژیک با مدرسی مهندس  آشتیانی برگزار شد .
در ابتدای این جلسه که روزپنجشنبه بیست و سوم خردادماه در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد مهندس فرج نیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم و اهمیت برگزاری این جلسه گفت : امروزه تمامی سازمانها و شرکت ها در مسیر فعالیتهای خود سعی بر این دارند برای خود استراتژی و نقشه راه تعریف کنند وی افزود با توجه به اینکه خدمات شرکت توزیع برق به مردم به هیچ وجه تعطیل پذیر نیست بنابراین هنر ما  زمانی نمود پیدا خواهد کرد که  انجام فعالیتهای خود را به لحاظ اجتماعی واقتصادی طوری تنظیم کنیم که به صرفه و صلاح شرکت بوده  و بتوانیم در این راه رضایت ذینفعان و مردم را نیز جلب کنیم ، مهندس فرج نیا تصریح کرد برای دستیابی به این مهم ضروری است در انجام کلیه امور و فعالیت ها اهداف را مشخص ، مسیر راه را شناسایی و نقشه راه را تعیین کنیم و بتوانیم کلیه فعالیتهایمان را مستند سا زی کنیم بنابراین لازم است کلیه فعالیتهارا بصورت فرآیند محور پیش ببریم 
مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود گفت اهمیت دادن به این قبیل بحث‌ها و نتایج حاصل از فعالیتهای سازمان است که موجب میگردد سازمانها از نظر عملکرد از یکدیگر متمایز گردند ، مهندس فرج نیا در پایان سخنان خود گفت خو شبختانه اهمیت دادن به استراتژی و فرآیند محور نمودن فعالیتها از سالها قبل در معاونتهای بهره برداری و مهندسی  انجام شده است وی تاکید کرد کلیه مدیران میبایست فعالیتهای خود را شاخص محور نموده  و فرآیندهای کاری خود را بر اساس استراتژی های تعیین شده  احصا نمایند و هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی مدیران شرکت با بحث‌ها ی استراتژی  و چگونگی پیاده سازی آن در بخشهای مختلف اداری خصوصا" معاونتهای منابع انسانی و مالی و پشتیبانی قلم داد نمود. 
پس از سخنان مقدماتی مهندس فرج نیا مدیر عامل شرکت
 مهندس آشتیانی در خصوص استراتژی و نقش آن در سازمانها  ضمن ارائه مطالب مهم   با توجه به مطالعات وبررسیهایی که بر روی شاخصها و  فعالیتهای معاونت بهره برداری انجام داده بود با ارائه شاخصها و آمارهایی نقاط ضعف و قوت فعالیتهای انجام یافته را برای جمع حاضر تشریح نمود