Aa
سه شنبه 14 مرداد 1399
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398
کد 1155

با حضور مدیر کل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توانیر و مشاور مدیر عامل شرکت توانیر صورت گرفت:

بررسی کمیته های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، کمیته انضباط کار و شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

همزمان با حضور مهندس محبی مدیر کل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر و مهندس رضایی مشاور مدیر عامل شرکت توانیر عملکرد کمیته های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، انضباط کار و شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.
طی جلسه ای  که روز سه شنبه 16 مهرماه با حضور مهندس محبی مدیر کل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه شرکت توانیر و مهندس رضایی مشاور مدیر عامل شرکت توانیر در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار شد عملکرد کمیته های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، انضباط کار و شورای فرهنگی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه مهندس فرج نیا ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان جلسه گزارش کوتاهی از اقدامات شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی درحوزه سلامت اداری و مسائل فرهنگی را برای جمع حاضر در جلسه تشریح نمود.
فرج نیا با معرفی اعضاء شورای فرهنگی و اعضاء کمیته سلامت اداری از دبیران این کمیته ها خواست گزارش کامل عملکرد کمیته های مذکور را به میهمانان حاضر در جلسه ارائه نمایند.
آقایان داود بیغمی و یوسف رفیعی و جمشید حسین زاده به ترتیب اقدامات صورت گرفته در شورای فرهنگی ، کمیته سلامت اداری و کمیته انضباط کار را برای جمع حاضر ارائه نمودند.
در ادامه این جلسه آقای مهندس رضایی مشاور مدیر عامل شرکت توانیر ضمن تشکر از اقدامات موثر شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در حوزه های ذکر شده خصوصا گذر از پیک تابستان گفت اگر در مجموعه صنعت برق پیشرفتی حاصل می شود این پیشرفت ناشی از فعالیت های انجام یافته در حوزه فرهنگی می باشد. وی تصریح کرداولین و مهمترین رکن فعالیت های فرهنگی نماز است و اگر نماز مورد قبول درگاه خداوند تبارک و تعالی قرار گیرد دیگر اعمال انسان نیز مورد قبول واقع می شود.
مهندس رضایی افزود انتظاری که از کارکنان شرکت ها وجود دارد برگزاری پرشور نماز جماعت و استقبال از آن است و این محقق نمی شود مگر اینکه مدیران در این موضوع مهم اهتمام ویژه داشته باشند وی گفت اگر دریک سازمان معنویت وجود داشته باشد کار نیز به سهولت انجام می گیرد.
مهندس رضایی با استماع گزارشات ارائه شده گفت کارهای خوبی در شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در حوزه مورد بحث انجام یافته و انتظار بر این است که با بررسی تمامی جوانب ، تجربیات و پیشنهادات خوب به شرکت توانیر نیز ارسال گردد تا مورد استفاده سایر شرکت ها نیز قرار گیرد.
آقای رضایی در خصوص وظایف و فعالیت های کمیته سلامت اداری و کمیته انضباط کار تایید کرد اعضای این کمیته می بایست با نظارت دائم بر همکاران و مراقبت از آنان از همکاران خود همانند خانواده خود مراقبت کنند تا به یک محیط سالم دست یابیم وی با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب تصریح کرد عفاف و حجاب مختص بانوان نیست در مورد آقایان نیز بایستی اعمال گرددريا، در این صورت با نویی که در سازمانی مشغول به کار است خیال همسرش راحت خواهد بود که خانم من در یک محیط امن و سالم کار میکند.
در ادامه این جلسه آقای مهندس محبی مدیر کل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توانیر نیز با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی گفت کار فرهنگی ممکن است نتیجه و بازخوردش زمانبر باشد و این اقدامات زمانی به بار می نشیند که متولیان در وحله اول خود را بعنوان یک انسان فرهنگی بدانند اکنون می بایست جامعه ببیند ما آنچه را می گوییم خود نیز بدان عمل می کنیم در آن صورت دیگران نیز مارا باور خواهند کرد وی در خصوص تصمیمات کمیته انضباط کار گفت در خصوص تخلفی که از سوی کارکنان صورت می گیرد ضمن اینکه اصول اخلاقی می بایست رعایت شود متناسب  با نوع تخلف نیز تذکر لازم و تنبیه لازم باید اعمال گردد در این صورت هست که نتیجه لازم حاصل خواهد شد وی در پایان از عملکرد مطلوب مهندس فرج نیا و اعضاء کمیته های مذکور تقدیر و تشکر کرد.
 
 
آلبوم تصاویر جلسه بررسی کمیته های سلامت اداری و شورای فرهنگی