Aa
جمعه 17 مرداد 1399
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398
کد 1160

پنجمین جلسه کمسیون توسعه مدیریت در مدیرت توزیع برق بناب برگزارگردید

پنجمین جلسه کمسیون توسعه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمای انسان سازمان مدیریت و برنامه یزی استان در مدیریت توزیع برق بناب برگزار گردید.
در این جلسه که روز سه شنبه 23 مهر ماه در مدیریت توزیع برق شهرستان بناب برگزار گردید، دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه یزی استان ، منصوری معاون منابع انسانی و مدیر و کارشناسان دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری این حضور داشتند. در ابتدای این جلسه منصوری معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی  ضمن تشکر و قدردانی از دکتر فتح زاده و خانم قاسمی، گزارش عملکرد کمسیون توسعه مدیریت و پنج کمیته زیر مجموعه این کمسیون را برای جمع حاضر تشریح نمود.
در ادامه این جلسه گزارش عملکرد معاونت بهره برداری در شهرستان مراغه در خصوص اجرای طرح ضربتی اصلاح فیدرهای بحرانی که منتج از پروژه استراتژیک دفتر توسعه بود برای جمع حاضر ارائه گردید.