Aa
دوشنبه 23 فروردين 1400
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردين 1400
کد 1280

استقبال شهروندان از درج عکس و نام همکار کنتور نویس در صورتحساب اینترنتی مشترکین

یکی از شهروندان محترم بنام آقای علی کاوسی با درج پیام تشکر در پست الکترونیکی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از این اقدام، ضمن قدردانی و تشکر، استقبال کرده است.
 درج عکس و نام همکار کنتور نویس در صورتحساب اینترنتی مشترکین موجب رضایت شهروندان محترم واقع شده است به طوری که یکی از شهروندان محترم بنام آقای علی کاوسی با درج پیام تشکر در پست الکترونیکی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی از این اقدام، ضمن قدردانی و تشکر، استقبال کرده است. شهروند مذکور در این پیام خطاب به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی چنین اظهار داشته است: "به عنوان یک شهروند بر خود وظیفه دانستم از همه خدمات خوبتان موکدا و مخصوصاً اینکه عکس و نام همکار کنتور نویس را در صورتحساب لحاظ نموده اید، از صمیم قلب تشکر و قدر دانی نمایم و این امر میسر نمی شد مگر به لطف مدیریت خوب جنابعالی و تلاش و همکاری خوب و صمیمانه جمیع همکاران محترمتان ".
 این شهروند محترم همچنین در این پیام پیشنهاد کرده است که در صورت امکان در جلسات شورای اداری استان و حوزه مدیریت در استانداری مطرح و پیشنهاد گردد تا دستگاه‌های خدمات‌رسان دیگر نیز در صورتحساب فضای مجازی مشترکین خود، عکس و نام مامور مراجعه کننده را منظور نمایند تا اطمینان خاطر مشترکان عزیز بیش از پیش محقق گردد.