يکشنبه 16 مرداد 1401
تاریخ : يکشنبه 2 مرداد 1401
کد 1410

شبکه برق روستای " آغبلاغ" شهرستان جلفا بهسازی شد

شبکه برق روستای " آغبلاغ" از توابع شهرستان مرزی جلفا بهسازی و مقاوم سازی شد.‌
مهندس وحید شهیار مدیر توزیع برق شهرستان جلفا با اعلام این خبر گفت: کار بهسازی روستای " آغبلاغ" در قالب طرح ملی بهسازی شبکه های برق روستایی (طرح ملی بهارستان) انجام یافته است.
وی افزود: برای بهسازی شبکه برق این روستا که تعداد ۶۹ مشترک دارد،حدود ۱۲۳۸ متر شبکه فشار ضعیف (۴۰۰ ولت) مسی با کابل خودنگهدار تعویض و همچنین پس از جابجایی تعدادی از تیرها و رفع حریم ، حدود ۱۶۷ متر شبکه فشار متوسط (۲۰ کیلو ولت) نیز احداث گردیده است.
مدیر توزیع برق شهرستان جلفا همچنین اظهار داشت که در طرح بهسازی شبکه برق این روستا، تعداد ۱۱ اصله تیر بتنی جدید نیز به منظور برکناری و تعویض تیرهای فرسوده چوبی و تغییر هندسی شبکه فشار ضعیف داخل روستا، نصب گردیده است.
مهندس شهیار کل هزینه انجام شده برای بهسازی شبکه برق روستای مذکور را قریب به ۶۳۹ میلیون تومان اعلام نمود.
گفتنی است بر اساس برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، در طرح ملی بهسازی شبکه های برق روستایی کشور( طرح ملی بهارستان)، شبکه برق تعداد ۱۰ روستای شهرستان جلفا بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی می‌گردد.