Aa
شنبه 25 ارديبهشت 1400

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری
با هدف توسعه مدیریت وبهبود سطح تعالی وارتقا بهره وری از طریق نظارت بر عملکرد وراهبری سیستمهای زیر رابرعهده دارد:

  • توسعه فعالیت های تعالی سازمانی

  • توسعه نظام مدیریت استراتژیک

  • پیاده سازی سیستمهای مدیریت یکپارچه

  • طرح ریزی و اجرای برنامه های اصلاح نظام تحول اداری

  • ارتقا سطح بهره وری

  • استقرارنظام مدیریت عملکرد

  • توسعه نظام پیشنهادها

 

 

  • تعداد بازدید : 431