Aa
جمعه 12 خرداد 1402

دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت

دستورالعمل بروزرسانی پورتال شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی

پورتال رسمی شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی به عنوان منبع ارائه اخبار، آمار، اطلاعات و سایر موارد مرتبط با این شرکت به شرح زیر بروز رسانی میشود:


مراحل انجام کار:

 • اخبار و رویدادهای مهم سازمان روزانه در پورتال درج میگردد.

 •  خط مشی کیفیت و فرم های کاربردی و فرایندهای مورد نیاز ذینفعان در پورتال درج میگردد.

 •  در صورت ویرایش هریک از فرم های کاربردی موجود در پورتال، حداکثر 24 ساعت پس از ویرایش فرم ها، فرمهای جدید در پورتال بارگذاری میشود.

 • در صورت افزایش خدمات الکترونیکی، این خدمات در پورتال درج میگردد.

 • بخشنامه ها، ضوابط، دستورالعمل ها، قوانین یا اطلاعیههای مهم شرکت مرتبط با ذینفعان در پورتال

 • درج و در صورت تغییر در آنها، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسخه قبلی در صورت وجود حذف ونسخه جدید در پورتال بارگذاری میگردد.

 • در صورت تغییر مدیران حوزههای مختلف شرکت/ دفاتر ستادی/ نواحی تابعه استانی، اطلاعات

 • مدیران جدید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از تغییر، در پورتال جایگزین میگردد.

 • در صورت تغییر آدرس، شماره تماس و آدرس ایمیل شرکت/ دفاتر ستادی/ نواحی تابعه استانی اطلاعات حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اطلاعات جدید در پورتال ثبت میگردد.

 • شناسنامه معتبر خدمات سازمان به صورت کامل در پورتال بارگذاری میشود.

 • اخبار مرتبط با مناقصات و مزایده های شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی همواره در پورتال درج میگردد.

 • تعداد بازدید : 1688