Aa
دوشنبه 11 فروردين 1399

راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی
 

یکی از مهمترین اهداف شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به مشترکین، افزایش رضایتمندی ایشان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه خدمات این شرکت، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع تمامی ذینفعان برساند و نظرات و پیشنهادات آنها را پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.