دستاوردها و نوآوريها

برای مشاهده  اثر بخشی هر یک از نوآوری های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی بروی آن کلیک کنید.

 • قابلیت اطمينان شبکه های توزيع 
 •  اندازه گيری 20 کيلو ولت هوائی
 •  طراحی خطوط هوائی
 •  مکانيزاسيون حسابداری اموال
 •  مبدل مدک به سايم
 •  تحليل کيفيت توان
 •  روشنائی معابر
 •  کنسول v شکل پيچی
 •  سيستم حقوق و مزايا
 •  آرايش های سرتير
 •  تابلو سنجش با کنتور ديجيتالی
 •  خط گرم
 •  تابلو خازن اتوماتيک
 •  هادی های روکشدار 
 •  واگذاری سریع انشعابات دیماندی 
 •  کاهش تلفات انرژی (بناب)1 
 •  کاهش تلفات انرژی (بناب)2 
 •  لوله های سبز در شبکه های هوایی 
 •  برنامه ریزی مدیریت استراتژیک 
 •  تحلیل گر آمار خاموشی 
 •  تفاوت بهای هزینه های نیرورسانی 
 •  طرح تکریم ارباب رجوع

ازريابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع شهرستان مراغه و امكان سنجي بهينه اتوماسيون

با توجه به حساسيتهاي ايجاد شده در مورد لزوم انجام مطالعات امكان سنجي قبل از اجراي اتوماسيون بدليل حجم بالاي سرمايه گذاري مورد نياز ان اين طرح در سال 1381 شروع گرديد و نتايج ان در طرح اجرايي اتوماسيون شبكه توزيع مراغه مورد استفاده قرار خاهد گرفت.

از جمله دستاوردهاي اين طرح مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1) جمع آوري و تحليل آماري خاموشيها و انرژي توزيع نشده در كليه فيدرهاي شهرستان مراغه و رسيدن به راهكارهاي كاهش آن.

2) ارزيابي قابليت اطمينان و محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان بر اساس انديس هاي بين المللي IEC در آن شهر.

3) تعيين تعداد و مكان نصب بهينه سكسيونرها و نقاط مانور بر اساس ميزان سقف اعتبارات.

4) مكانهاي بهينه كليدهاي بازو بست (ريكلوزرها) در انواع سطوح مختلف اتوماسيون شهر مراغه.

5) تعيين محل مناسب كليدها براي اتوماتيك شدن با قابليت كنترل از راه دوربراي بهنرين تركيب شبكه

محصول نهايي اين طرح چهارم نرم افزار محاسباتي ( ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع-جايابي

بهينه سكسيونرها و نقاط مانور - جايابي بهينه ريكلوزرها - تعين نقاط كنترل پذير از راه دور ) مي باشد.

نتايج اين پروژه بصورت لوح فشرده (CD) به شركت برق منطقه اي آذربايجان و ديگر شركتهاي توزيع

پيشرو در امر اتوماسيون در سطح وزارت نيرو قرارگيرد و نتايج نهايي اين پروژه بعنوان فاز صفر

پروژه آتي اتوماسيون شهرمراغه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نتايج مفيد اين فعاليت مي توان رسيدن

به شناخت منطقي و ملي از وضيعت شبكه فشار متوسط موجود شهرستان مراغه رسيد كه بر اساس ايجاد

بهترين تركيب براي خطوط تكميل كننده رينگ و نقاط مانور و نيز محل هاي مناسب كليد ها به موثر ترين

اقدامات براي رسيدن به طرح كاهش خاموشي ها رسيد.

پروژه تحقيقاتي ساخت ترانسفورمر اندازه گيري هوايي انرژي فشار متوسط (M.O.F)

با توجه به تقاضا هاي فراينده براي استفاده از ترانسهاي اندازه گيري هوايي (M.O.F) در سطح كشور و شركت هاي توزيع انتقال دانش فني ساخت داخلي اين تجهيز مد نظر شركت توزيع برق آذربايجان شرقي قرار گرفت. پروژه تحقيقاتي ساخت ترانسفورمر اندازه گیری هوايي انرژي فشار متوسطه در سال 1383 آغاز و در حال حاضر در مرحله اجرا مي باشد. اين طرح با هدف دسترسي به تكنولوژي ساخت اين نوع ترانسفورمر براي افزايش بار در كشور انجام مي گيرد.


عمده دستاورد هاي اجراي اين طرح به شرح ذيل مي باشد:

1) دستيابي به تكنولوژي ساخت ترانسفورمر اندازه گيري mof.

2) امكان انجام تغييرات بر روي ترانسفورمرهاي معيوب در آينده.


با توجه به افزايش روز افزون نياز به استفاده از اين نوع ترانسفورمر، نياز به افزايش اطلاعات در مورد ساختار داخلي اين دستگاه از پيش احساس مي شود.

نرم افزارطراحي خطوط هوايي فشار متوسط 

1) ايجاد وحدت رويه در ارايه طرحهاي خطوط 20 كيلوولت در سطح كشور

2) كاهش مدت زمان طراحي بدليل ارائه سريع ، در انواع آلترناتيو ها و انواع شرايط مختلف

3) ارائه طرحهاي مهندسي با قابليت اطمينان بالا و حل مشكلات ميان كار فرما ،ناظرين، شركتهاي توزيع .

4) چاپ و ارائه ي دفترچه محاسباتي شامل : طراحي بهينه هادي - جدول كشش و فلش - جداول سيم كشي - طراحي تمپلت ،تعين قدرت تيرها ، جدول پايه گذاري ، ترسيم اتوماتيك نقشه پلان پيكتاژ در اتو كد ، محاسبات ايزولاسيون،ارائه ليست تجهيزات مورد نياز پروژه،جدول بارگذاري و محاسبات سيستم مهار كه اين امر موجب ارتقا دانش فني كار بران نيز گرديده است

5) با توجه به قابليت هاي ذكر شده فوق ، مقبوليت اين نرم افزار تخصصي در ميان ساير شركتهاي توزيع وزارت نيرو و درخواست خريد و استفاده از اين نرم افزار تا پايان تابستان 1384به پيش از 29 شركت در سطح وزارت نيرو به شرح ذيل تحويل و اين نرم افزار نصب و مورد استفاده قرارگرفته است 

 

تعداد نسخه
نام كاربر
ردیف
تعداد نسخه
نام كاربر
ردیف
1
شركت برق منطقه اي اذربايجان
6
10
شركت برق منطقه اي فارس
1
1
شركت توزيع برق تبريز
7
4
شركت توزيع برق شمال خراسان
2
7
شركت توزيع برق قزوين
8
2
شركت توزيع استان مركزي
3
1
مهندسي سازه هاي نيروي اذربايجان
9
1
شركت توزيع شمالغرب مازندران
4
4
شركت توزيع جنوب خراسان
10
1
مهندسين مشاور نيروي اذربايجان
5


6) با توجه به مهندسي بودن نتايج محاسبات در اين نرم افزار و ارائه ي دفترچه محاسبات ، دستور كارها در كمترين زمان ممكن ايجاد مي شود كه اين موضوع نكته بسيار مهمي در رسيدن به اهداف پروژه ها و كاهش هزينه هاي طرح مي گردد

7) بالا بودن سطح علمي محاسبات و خدمات مهندسي اعتبار شركت توزيع را به ميزان قابل قبولي بالا برده است . بنحوي كه در اين شركت قادر گرديده قرارداد هاي مستقل طراحي مانند :نيرو رساني به ايستگاه تقويت فشار گاز هشترود با حق الزحمه طراحي به مبلغ 16 ميليون تومان ، تقويت فشار گاز مرند 10 ميليون ريال ، تپه هاي مخابراتي 10 ميليون و ... به انجام برساند

8) ايجاد توانايي كنترل بهتر طرحهاي خطوط نواحي و طرحهاي كه در بيرون از شركت توزيع توسط مهندسين مشاور جهت برسي ارائه مي گردد به نحو مطلوبي امكانپذير مي باشد .

سيستم مكانيزه حسابداري اموال

1) تسريع در انجام عمليات ثبت اموال .

2) كاهش قابل ملاحظه اشتباهات احتمالي كه در انجام عمليات بصورت دستي بود رخ دهد.

3) انجام كنترلهاي ضروري توسط سيستم كه باعث جلوگيري از ثبت اطلاعات غلط مي گردد .

4) اعمال كنترلهاي مربوط به ارتباط سيستم اموال با سيستم حسابداري عمومي.


و نتيجه هايي كه از زمان استقرار اين سيستم حاصل گرديده به شرح زير است :

1) ايجاد سهولت در تهيه انواع گزارشات در مورد اموال موجود در سطح شركت.

2) امكان دسترسي سريع به اطلاعات اموالي پرسنل.

3) تهيه سريع گزارشات مربوط به تراز مالي و گزارشات مورد نياز حسابرسان. 

نرم افزار مبدل بانك اطلاعاتي مدك به CYMDIST و بانك هاي اطلاعاتي استاندارد

حجم بالا و اهميت اطلاعات وارد شده به نرم افزار مدرك در قالب طراح مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع و عدم امكان دسترسي مستقيم به بانك اطلاعاتي آن جهت استفاده در ديگر نرم افزارها شركت توزيع آذزبايجان شرقي را برآن داشت تا جهت جلوگيري از صرف زمان و هزينه مجدد براي ورود اطلاعات شبكه هاي توزيع به ديگر نرم افزارها اقدام به تهيه نرم افزار مبدل بانك اطلاعاتي مدك به سايم (Cymdist) استاندارد نمايد .از جمله نتايج مفيد اين طرح مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1) امكان استفاده از محيط گرافيكي نرم افزار مدك در سيستم عامل windows

2) امكان دسترسي به اطلاعات شبكه توزيع مدك در قالب بانك اطلاعاتي Sql server

3) امكان استفاده از اطلاعات مدك براي انجام محاسبات در نرم افزار Cymdist اين نرم افزار بصورت عمده در طرح ملي كاهش تلفات شهرستان بناب براي تبديل و استفاده از اطلاعات شهرستان بناب در قالب نرم افزار cymdist توسط مشاور طرح مورد استفاده قرار گرفه است. 

نرم افزار تحليل كيفيت توان الكتريكي بر اساس جدول استاندارد وزارت نيرو

در مورد كارايي نوآوري اثرات مفيد استفاده از نرم افزار كيفيت توان الكتريكي بر اساس جداول استاندارد وزارت نيرو ، موارد اجمالي به شرح زير بيان مي گردد:

ظهور و گسترش تجهيزات غير خطي و كنترل كننده هاي مربوط و توليد انواع اعوجاج و هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع ، ضرورت اندازه گيري مستمر پارامتري كيفيت توان از طرف شركت ها و تطبيقف پرامترهاي مربوط با استاندارد هاي اعلام شده توسط وزارت نيرو لازم مي گردد . لذا داشتن يك سيستم مدرن اتوماتيك براي اين فعاليت مستمر امري اجتناب ناپذير گرديده است كه اين نرم افزار اين فرايند را سهل تر مي كند.

اهميت كيفيت توان و عوامل وابسته به آن بر شبكه بر كسي پوشيده نيست ، ضررهاي ناشی از عدم تعادل ولتاژ هارمونیک های با دامنه بالا و فیلکر قطعی های کوتاه مدت بر تجهیزات مصرف کنندگان شبکه و الزام مشترکین به پرداخت هزینه های ضرر و زيان و يا اصلاح مصرف خود اهميت موضوع را دو چندان مي كند . چه بسادر مواردي عدم اگاهي از پارامترهاي مربوط ضررهاي بس جبران ناپذيري را بر مصرف كنندگان و شركت برق تحميل خواهد شد كاربرد اين نرم افزار هر گونه تخطي و تجاوز دامنه مجاز استاندارد ها نمايش داده بصورت هشدار دهنده اعلام مي كند .

با اجراي اين پروژه براي اولين بار در سطح شركت توزيع برق آذربايجان شرقي نسبت به اندازه گيري پارامترهاي كيفيت توان در پستهاي نمونه اقدام گرديد تا علاوه بر به دست آوردن اطلاعاتي هر چند محدود از وضعيت شبكه، سطح شركت مطابق دستور سازمان توانير توانمنديهاي همكاران مرتبط با اين بحث افزايش يابد .

علاوه بر موارد ذكر شده محصول نهايي پروژه به صورت نرم افزار تحليل گر كيفيت توان قابليت تحليل پارامترهاي فوق تطبيق شاخصها و ارائه گزارش كلي مطابق با جداول و استاناردهاي وزارت نيرو را منجر مي شود كه ضمن كاهش زمان تحليل به تصميم گيري صحيح تر نسبت به موارد مشابه مي انجامد و نيز امكان ارسال پيغامهاي هشداردهنده در صورت از دست رفتن هر يك از شاخصهاي كيفيت برق را بصورت اتوماتيك فراهم مي نمايد كه بسيار حائز اهميت خواهد بود.

اثر بخشي بانك اطلاعاتي چراغ هاي روشنايي معابر ايراني

شركت توزيع برق آذربايجان شرقي در اواخر سال 1381 با برگزاري كلاس آموزشي استاندارد روشنايي معبر و كاربرد نرم افزار 5 . 4. CalcuLux v با همكاري پژوهشکده برق پژوهشگاه نيرو به عنوان تدوين كننده گان استاندارد روشنايي معابر ايران استفاده از اين نرم افزار تخصصي را آغاز نمود و بدين ترتيب بانك اطلاعاتي جامع چراغها ي روشنايي ايراني تهيه نمايند.

1) استاندارد جديد روشنايي معابر كه از سوي سازمان توانير ابلاغ ولازم الاجرا گرديده بود نيازمند محاسبات بسيار حجيمي بود كه استفاده از نرم افزار هاي محاسباتي در اين زمينه را ضروري و حتمي مي نمود . از سوي ديگر نرم افزار هاي محاسباتي روشنايي معابر نيز نيازمند اطلاعات دقيق و استاندارد چراغ ها در قالب بانك اطلاعاتي يا حد اقل فايل هاي مجزاي اطلاعاتي مربوط به هر چراغ مي باشد

2) از آنجا كه دوره آموزشي لازم براي نرم افزار CalcuLux بر گزار شده و تقريبا استفاده از اين نرم افزار توانا و در عين حال ساده ،در سطح شركت آغاز گرديده بود نياز به بانك اطلاعاتي مناسبي از چراغ هاي خياباني ساخت داخل جهت استفاده در اين نرم افزار احساس گرديد .بدين منظور آخرين اطلاعات و مدارك فني چراغهاي توليدي شركت هاي سازنده چراغ در سطح كشور جمع آوري شده و با تلاش بي وقفه كارشناسان شركت توزيع برق آذربايجان شرقي اولين نسخه بانك اطلاعاتي چراغ هاي روشنايي معابر ايراني تهيه گرديد اين بانك اطلاعاتي حدود 25 چراغ از 5 شركت معتبر سازنده چراغ كشور در بر مي گرفت . اين بانك اطلاعاتي به همراه آخرين نسخه نرم افزار طراحي يعني 0.5.CalcuLux v در قالب لوح فشرده به تعداد 500 عدد به عنوان هديه شركت توزيع برق آذربايجان شرقي در نمايشگاه جنبي هجدهمين كنفرانس بين اامللي برق در سال 1382 و نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق در سال 1383در ميان كارشناسان شركت هاي توزيع و برق هاي منطقه اي و شركت هاي تابعه آن ، دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و ساير دست اندركاران سيستم هاي روشنايي معابر توزيع گرديد و با استقبال بي نظيري روبرو شد .

شركت توزيع برق اذربايجان شرقي براي به روز نگهداشتن اطلاعات اين بانك در سال 1383 نيز مجددا با دعوت از شركت هاي سازنده چراغ كشور ، اقدام به جمع آوري اطلاعات چراغ هاي جديد و به روز كردن بانك اطلاعات (شامل اطلاعات بيش از 30 چراغ از 7 شركت سازنده چراغ) نمود و در قالب 100 لوح فشرده در نمايشگاه جنبي دهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق در سال 1384 در ميان علاقمندان توزيع گرديد .لوح هاي فشرده تهيه شده به دليل در خواست زياد آخرين نسخه به روز شده بانك اطلاعاتي از سوي كارشناسان و علاقمندان در اولين روز نمايشگاه ناياب شد و جهت پاسخگويي مناسب به اين در خواست ها آخرين نسخه بانك اطلاعاتي چراغ هاي روشنايي معابر به همراه لينك دانلود آخرين نسخه نرم افزار CalcuLux در وب سايت شركت توزيع برق آذربايجان شرقي قرار گرفت

واقعيت بسيار مهمي كه از اين رهگذر به دست آمد اين است كه متاسفانه به دليل عدم وجود آزمايشگاه اوپتيك معتبر در سطح كشور براي تهيه جداول پخش نور كه در محاسبات طراحي بسيار حائز اهميت است ، نياز مبرم به توجه جدي وزارت نيرو و شركت توانير در سازمان بخشيدن به اين امر مهم احساس مي شود.

كنسول V شكل پيچي

اين آرايش سر تير هاي خطوط هوايي فشار متوسط يكي از منحصر بفرد ترين كنسول هاي بكاررفته براي اجراي فيدرهاي اصلي و خطوط توزيع 20ميليون فولاد با سطح مقطع بالا تر از 120 ميليمتر مربع مي باشد كه از محاسن كار برد آن مي توان موارد زير را بر شمرد:

1) مونتاژ سريع و راحت در احداث و انشعاب گيري و نقاط تقاطع (زوايا)

2) امكان استفاده از يك كنسول در هر دو حالت پايه مياني و يا پايه كشي.

3) سهولت نصب سه فاز مقره هاي آويز، بر روي يك تير مياني براي هاديهاي سنگين از جمله سيم لينكس (6622mm) و ولف (2591mm)

4) انبارش اسان ، حمل و نقل راحتر و سهولت در گالوانيز كردن يكي ديگر از مزاياي اين طرح مي باشد .

5) استقامت و پايداري مكانيكي بيشتر بدليل يكپارچه بودن سازه.

6) بدليل استفاده از دو عدد كراس آرم 1/6 و 1/5 متري استاندادر وزارت نيرو، امكان استفاده هر يك از آنها به تنهايي بعنوان كراس آرم وجود دارد.

7) قدرت به مانور به هنگام نصب ( باز و بسته شدن دهانه كنسول v ) در انواع فاصله سوراخهاي سر تير.

نرم افزار سيستم حقوق و مزايا كارگزيني

از آثار مثبت نو آوري بكارگيري سيستم حقوق و مزاياي كار گزيني در اين شركت مي توان به موارد زير اشاره نمود :

1) تكميل و اجراي نرم افزار جديد باعث تهيه كارت سوابق و فرم مقايسه و وضيعت كار كنان به صورت مكانيزه گرديده است كه علاوه بر سرعت تهيه آن موجب صحت بيشتر نگهداري سوابق كاركنان كه داراي ارزش فراوان بوده و باعث جلوگيري از اشتباهات به هنگام درج و تهيه رونوشت جهت صدور احكام ارتقا گروه و ...گرديده است.

2) كليه سوابق و مراحل تغيير شغلي و دوره هاي آموزشي كه قبلا براي تهيه هر حكم رونويسي مي گردد و اشتباهات ثبتي نيز در آن نمايان بود در سيسم ضبط و امكان تغييرو استفاده در ثبت آن به صفر رسيده است.

3) اجراي سيستم جديد باعث صدور ماهانه در شركت مانير پرينت و تحويل كارگزيني ميگردد در كمتر از يك ثانيه تقليل يافته است .

4) سيستم نرم افزار به صورت هوشمند كليه محاسبات و كنترلهاي لازم جهت جلوگيري از اشتباه را فراهم نموده است و انواع خدمات آمار پرسنلي را نيز انجام مي دهد. 

انواع آرايشهاي سر تير

اين پيشنهاد باعث گرديده امروز استفاده از اصطلاحات مخفف بصورت ديتيل سر تير در كليه طرحها مورد استفاده قرار گيرد و در سطح شر كتهاي توزيع (استفاده كننده از نرم افزار طرح خط) از يك وحدت رويه و يكنواختي آرايش ها در سه حالت افقي ،عمودي و مثلثي و نيز آرايش هاي دو مداره و خاص استفاده گردد كه مي تواند به رسيدن به حالتهاي محدود تري از ارتفاع كراس آرم و كنسول در سطح وزارت نيرو رسيد .

1) هدف دار كردن نام گذاري آرايش ها بر اساس اصول مهندسي .

2) يكدست نمودن اصطلاحات مورد استفاده طراحان در نام گذاري آرايش ها (وحدت رويه) در ميان شركتهاي توزيع ايران در ارائه طرح و برداشت اطلاعات و راهنماي نقشه ها.

3) تسريع در برآورد ليست تجهيزات پيشنهادي پروژه ها و كاهش حجم نقشه ها بصورت بانك اطلاعاتي از پيش تعين شده توسط نرم افزار.

4) تسريع در عمليات برداشت اطلاعات ، ورود اطلاعات به نرم افزار مكانيزاسيون و طرح جامع.

5) توانايي ايجاد بانك اطلاعاتي براي نرم افزار طراحي خطوط 20 كيلوولت و ساير نرم افزارها.

6) ايجاد زبان مشترك بين پيمانكاران فرعي و شركتهاي تابعه توزيع دستگاه نظارت در سطح وزارت نيرو.

7) امكان محاسبه و ایجاد انواع آرايش سيم ها در خطوط توزيع.

بكارگيري هاديهاي هوايي روكشدار در خطوط هوايي شبكه هاي توزيع

تكنيك هاديها روكش شده جهت بالا بردن ضريب اطمينان و ايمني خطوط هوايي شبكه هاي توزيع بكار برده مي شود و داراي مزاياي بشرح زير مي باشد:

1) کاهش اتصالات و خاموشي هاي ناشي از برخورد هاديهاي لخت به يكديگر و يا عوامل خارجي.

2) پايداري بيشتر شبكه در نتيجه كاهش خسارات خاموشي ها .

3) حفظ محيط زيست شامل جلوگيري از مرگ پرندگان ، جلوگيري از قطع درختان و شاخه زني آنها.

4) افزايش ايمني خطوط ، كاهش خطرات ساليانه ، برق گرفتگي.

5) امكان تجديد نظر در قوانين واستاندارد حريم خطوط هوايي جهت اعمال تخفيف در حريم درجه 1 و 2 به دليل كوچك شدن ابعاد كراس آرم ها و امكان جمع شدن هاديها در يك طرف تير.

6) امكان احداث خطوط كمپكت (با ظرفيت خازني بالا و جبران خاصيت سلفي خط).

7) كاهش ميزان انرژي هاي توزيع نشده.

8) جايگزيني هاديهاي روكشدار بجاي لخت براحتي و با استفاده از كراس آرم ها و يراق آلات موجود امكان پذير است.

9) مهمترين اثر بخشي اين ايده، اثر گذاري و در خريد و سفارش ساخت شركتهاي توزيع ، همچنين تشويق سازندگان داخلي به توليد اين نوع محصول بوده است.

10) در اين ارتباط اين شركت علاوه بر ايجاد تكنيك هاي روكش دار كردن اتصالات در محل پستهاي هوايي ، انشعابات كليدهاي هوايي در منطقه اي نمونه جاده علويان شهر مراغه ، بصورت خط هوايي روكش شده در مناطق جنگلي و پر از درخت استفاده شده است و روكش دار كردن 150 دستگاه از پستهاي هوايي در قسمت برق هشترود با استفاده از تكنيك هاي كاورهاي عايقي و هاديهاي روكشدار در دستور كار قرار دارد.

واگذاري سريع انشعابات ديماندي با ولتاژ اوليه بصورت هوايي

واگذاري سريع انشعابات ديماندي با استفاذه از ترانسفورمر mof و كليد هوايي روغني فشار متوسط براي نيل به اهداف زير در شركت توزيع آذر بايجان شرقي انجام يافته است :

1) كاهش هزينه و سرمايه گذاري اوليه: اين طرح در مقايسه با طرح واگذاري انشعاب فشار متوسط از طريق پست پاساژ به مراتب ارزانتر مي باشد.

2) كاهش مدت زمان اجرا ، در مقايسه با مدت زمان مورد نياز در پست پاساژ (حدود پنج ماه ) مدت زمان اجراي اين طرح (حدود چند ساعت ) مي باشد.

3) عدم محدوديت واگذاري انشعاب به لحاظ مسائل جغرافيايي و حريم و عوارض مختلف در اين طرح.

4) كاهش مشكلات و هزينه بهره برداري در مقايسه با طرح هاي موجود.

طرح ملي كاهش تلفات انرژي منطقه اي نمونه شهر بناب

براي كاهش درصد قابل توجه تلفات در شبكه هاي توزيع كه به پارمترهاي متعدد از جمله بافت اصلاح نشده شبكه ، نوع تجهيزات ، چگالي و عدم تقارن بار، نوع مصرف و شكل منحني آن و شرايط آب و هوايي منطفه بستگي دارد ، اجراي پروژه هاي كاهش تلفات عليرغم هزينه هاي سرمايه گذازي اوليه ، بدليل كاهش قابل توجه ميزان تلفات اصلاح ولتاژ تحويلي به كليه مشتركين وصرفه جويهاي وسيع در زمينه انرژي امري ضروري و انكار نا پذير ميباشد.

برسي روند اجرا و راهكارهاي بكاررفته و نيز نتايج فني انجام پروژه ملي كاهش تلفات در منطقه نمونه بناب حاكي از اين واقعيت هستندكه متعدل سازي بار ، تغیير ساختار و اصلاح شبكه فشار ضعيف ، اصلاح سطح مقطع شبكه فشار ضعيف تغیير ساختار و اصلاح شبكه فشار متوسط ، اصلاح كابل سرويس و نصب وپنچ كلمپ، اصلاح اتصالات سست و نصب كلمپ و كنتور، اصلاح ظرفيت ترانسها ، بهينه سازي روشنايي معبر ، خازن گذاري و اصلاح سطح مقطع شبكه فشار متوسط بترتيب بيشترين تاثير را در اين ميان داشته اند ضمنا مزايا و دستاوردهاي عمده اين طرح بشرح ذيل مي باشند:

1) اندازه گيري و ثبت مقدار تلفات شبكه توزيع در وضع موجود.

2) برنامه ريزي و انجام محاسبات لازم جهت كاهش تلفات.

3) مشخص شدن نكات ضعيف شبكه موجود.

4) كاهش ميزان خاموشي ها بدليل شاخه زني اشجار و رفع اتصالات سست.

5) شفاف سازي وضعيف انرژي ورودي وخروجي به شهر و پستهاي توزيع با اعلام رضايت از موفقيت آميز بودن تلفات شبكه از حدود 20% در شروع طرح تا پايان بهار 84 با 42% پيشرفت فيزيكي كار بميزان 10% كاهش يافته و شاهد بهبود ويژگيهاي الكتريكي شبكه بوده ايم كه اين امر لزوم انجام پروژه هاي كاهش تلفات را براي تمامي شبكه هاي توزيع ايران به اثبات مي رسد.

عدم كارايي لوله هاي سبز (پروپيلن) در شبكه هاي هوايي توزيع

از اثر بخشیهاي كاربرد لوله هاي سبز در پشت هوايي 20 كيلو ولت و جمپرها مي توان انتظارات اوليه اي به شرح زيررا برشمرد.

1) جلوگيري از مرگ پرندگان در بوشينگ ترانس ها و جمپرها و در نتيجه خفظ محيط زيست و منابع طبيعي.

2) جلوگيري از صدمات ناشي از عبور جريان اتصال كوتاه يا اتصال زمين به شبكه و تاسيسات .

3) افزايش قابليت اطمينان نقاط انشعاب گيري و پست هاي هوايي.اما با توجه به اينكه پيشنهاد اوليه و خام كاربرد لوله ها ي سبز بر روي سيم هاي لخت هوايي و اتصالات و پست هاي هوايي نمي تواند به عنوان روپوش و عايق الكتريكي در نظرگرفته شود در نتيجه تلاشها در اين زمينه منجر به فكر استفاده از تكنولوژي روز دنيا از جمله روشهاي روكش حرارتي فشار متوسط MVLC و همچنين سفارش و توليد نسل جدیداز هاديها بنام ((هاديهاي هوايي روكشدار)) گرديده .لذا كاربرد اين پيشنهاد منسوخ شده است.

برنامه ريزي مديريت استراتژيك شركت

اعلام اثر بخشي پروژه برنامه مديريت استراتژيك شركت توزيع برق آذربايجان شرقي تا پايان تابستان 1384 به اين شرح مي باشد با عنايت بر آغاز مرحله اجرايي پروژه استقرار مديريت استراتژيك و و برنامه ريزي مقدماتي آن بررسي كليه فرايندهاي جاري شركت و عوامل كليدي موفقيت شامل نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي به محدوديت (SWOT) تحقيق و استخراج شده و جهت اصلاح يا تغیير رويه هاي موجود CSF911 ارائه گرديده است . از نتايج و اقدامات اوليه انجام شده مي توان به بررسي تعداد 81 مورد CSF در كميته هاي فرعي چهار گانه ، در مورد افزايش كاربري در سيستم اتوماسيون اداري جهت تحقق هدف ايجاد سيستم بدون كاغذ (Paper less) در شركت اقدامات ذيل انجام گرفته است :

1) ايجاد قالب و فرم اسناد اداري (Doc Template) و نحوه تكميل و كار با اين فرم ها بمنظور اصلاح رويه هاي اداري و حذف فرمهاي چاپي از سيستم اداري شركت به تعداد حد اقل 40 رويه ( فرم) مانند حكم ماموريت ، احازه پرداخت ماموريت ، فرم پيوست شكايات تلفني ، در خواست تعمير، مرخصي استعلاجي ، مرخصي استحقاقي ، فرم كمسيون ، فروش انشعاب ديماندي و ....

2) حذف فيزيك نامه هاي وارده داخلي و صادره و اعمال آن در سيستم بمنظور كاهش حجم ترافيك فيزك نامه ها.

3) نصب و راه اندازي كار بري قلم نوري براي مديريت محترم عامل جهت هامش نويسي الكترونيكي به لحاظ كاهش كارهاي موازي .

4) راه اندازي اتوماسيون اداري در نواحي و واحد هاي تحت پوشش.

5) ارائه عملكرد دوره اي شركت در سايت اينترنت جهت اطلاح رساني به واحد هاي متصل به شبكه wan

6) افزايش ظرفيت قفل سيستم از 60 به 100 بدليل افزايش تعداد كاربران .

7) ايجاد ارتباط ما بين ساختمان شماره 3 با مركز شركت با استفاده از تكنيك فيبرنوري هوايي جهت داير نمودن سيستم اتوماسيون اداري و تبادل ديتا(DATA)

8) حذف ارسال روزنامه به معاونين و مديران با ايجاد امكانات استفاده از روزنامه هاي الكترونيكي در اينترنت و واگذاري بيش از 40Account اينترنت به معاونين ، مديران و كارشناسان.

9) راه اندازي برنامه Win faxpro، ارسال و دريافت فاكس از طريق سسيتم اتوماسيون .

لازم بذكر است بدليل خاصيت مهندسي مجدد اين پرژه اثر بخشي اجراي ان پس از بررسي كارشناسي تك تك CSF ها ارائه مي باشد كه در گزارشات آتي به تفضيل بيان خواهد شد.

برنامه تحليل گر امارخاموشي هاي شبكه 20 كيلوولت

برنامه تحليل گر آماري خاموشي هاي شبكه 20 ولت با هدف بررسي و آناليز دقيق تر آمار و اطلاعات خاموشي ها و به منظور مقايسه آناليزهاي انجام گرفته در بازه هاي زماني مختلف ، در آذر ماه 1382 طراحي و برنامه نويسي گرديد كه تا كنون مراحل تكامل مختلفي را پيموده و در حال حاضر نيز روند كامل تر شده خود را طي مي نمايد و مراحل پاياني آن در دست اجرا مي باشد.


ماهانه آمار خاموشي شبكه 20 كيلو ولت وارد اين برنامه گرديده و برنامه با توجه به بازه زماني انتخاب شده توسط كاربر، منحني ها و جداول آناليز شده اي را توليد و رسم مي كند كه به نتايج مهمي از جمله موارد زير منجر مي گردد:

1) تصوير كلي مقايسه اي آمار خاموشي ها را در بازه ها ي مختلف زماني به صورت جدوال و منحني هاي گويا ايجاد مي نمايد كه روند کاهشي يا افزايشي خاموشي ها و نتيجه برنامه ريزي ها و اقدامات لازم جهت كاهش خاموشي ها را به وضوح مشخص مي سازد

2) با مرتب ساختن ليست فيدرهاي بحراني از نظر تعدادخاموشيها به ترتيب نزولي باعث مي گردد بحراني ترين فيدرهاي موجود در بازه زماني انتخاب شده مشخص گردد . همچنين علاوه بر اين ليست ، منحني هايي كه ازفيدرهاي بحراني توسط برنامه رسم مي گردد واقعيت هاي بسيار گويايي را مشخص مي سازد مثلا به وضوح مي توان از روي منحني مشخص ساخت كه حدود 30 در صد كل قطعي هاي حفاظتي تنها در 10 در صد كل فيدر ها روي مي دهد و اين عامل مناسبي براي برنامه ريزي و سرمايه گذاري در جهت كاهش ميزان قطعي ها ي خفاظتي فيدرهاي بحراني مشخص شده به ترتيب الويت مي باشد .

3) پارامترهاي محاسبه شده توسط برنامه كه ميزان انرژي تامین نشده را مشخص مي سازد از قبيل شاخص ها، درصد ها ، ميانگينها، پيشينه ها و....معيار مناسبي از نظركمي و كيفي براي مقايسه عملكرد هر يك از واحد هاي تابعه در خصوص كاهش ميزان خاموشي ها مي باشد كه به صورت امتياز براي هر واحد توسط برنامه محاسبه مي گردد كه بستر بسيار مناسبي در راستاي رقابت واحد هاي بهره برداري شركت با يكديگر را فراهم مي سازد كه در تدوين برنامه استراتژيك هر يك از واحد ها و كل شركت موثرخواهد بود.

4) استخراج جداول و نمودارهايی همچون ميزان ريالي جرايم پرداختي به شركت برق منطقه اي به دليل تعداد قطعي هاي حفاظتي و نرخ انرژي توزيع نشده بيش از حد مجاز به تفكيك واحد های تابعه ديد روشني از لزم توجه به بهره برداري صحيح از تجهيزات شبكه و اصلاح و ساماندهي مناسب نقاط ضعف شبكه موجود را به دست مي دهد.

نرم افزار محاسبه تفاوت بهاي هزينه هاي نيرورساني

اثر بخشي نرم افزار محاسبه تفاوت بهاي هزينه هاي نيرورساني به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1) وجود يك اطلاعاتي مطمئن از تجهيزات شبكه هاي توزيع (دفترچه فهرست بها) در سيستم پايگاه داده Access كه يك بانك اطلاعاتي استاندارد بوده و قابل تبديل به سايربانكها ي اطلاعاتي نيز مي باشد.

2) محاسبه سريع هزينه هاي نيرورساني براي متقاضيان .نتاسج عملي اين محاسبات در امور قراردادها و خدمات مشتركين موجود است.

3) محاسبه سريع تفاوت بهاي هزينه هاي نيرورساني در موارديكه عمليات نيرورساني شامل تغيير سال و در نتيجه تغيير قيمت شده و بنابراين بايستي هزينه هاي براي هر دو قيمت محاسبه شود . اين نتايج نيز در امور قراردادها و خدمات مشتركين موجود است .

شايان ذكر است از بررسي لازم و توافق نظر مديران ذيربط شركت، اين نرم افزار در حال ارتقا (با حفظ قابلييهاي قبلي) به نرم افزار دستور كار بوده و عمليات كد نويسي آن در حال اجرا مي باشد

اثر بخشي فعاليتهاي طرح تكريم ارباب رجوع

اثر بخشي مربوط به فعاليتهاي طرح تكريم در سطح شركت را مي توان اجمالا به اين شرح برشمرد : كاهش مراجعات حضوري و تكراري مشتركين، دسترسي آسان به اطلاعات مربوط به شركت و امورات مشتركين و جلب رضايت مشتركين مي باشد . اين فعاليت منجر به كسب رتبه ممتاز طرح تكريم بصورت سه سال متوالي در سطح استان گرديده كه از نتايج اين اقدامات مي توان به موارد مشروح ذيل اشاره نمود.

1) روابط عمومي شركت با راه اندازي خط تلفن گويا به شماره 5261690 و ايجاد امكانات استفاده از كيوسك اطلاع رساني رايانه اي درورودي شركت وخط تلفن 121 در كليه واحد ها و سايت اينترنتي به آدرس www.ezepdico.ir اين امكان را بوجود آورده كه مشتركين بدون مراجعه حضوري و در اولين فرصت اطلاعات مربوط به اعلام كار كرد اعلام بدهي ، اخطار قطعي برق، اطلاع رساني راجع به شركت را از طريق تلفن گويا و همچنين اخبار مربوط به صنعت برق، مزايدات و مناقصات ، اطلاعات مربوط به خاموشي هارا از طريق سايت اينترنتي دريافت نمايند.ضمنا شماره تلفن همراه مسئول روابط عمومي و شماره تلفن همراه پيامگير 24 ساعته و آدرس شركت در محل ورودي كليه واحد هاي تابعه شركت در دسترس مشتركين مي باشد .

2) استفاده ازسيستم رايانه اي دريافت و ثبت شكايات اين امكان را به كارشناسان فراهم آورده كه در حداقل زمان به شكايات مشتركين رسيدگي و پاسخ تهيه نمايند . همچنين مكانيزه بودن پرونده هاي شكايات امكان دسترسي سريع و پيگيري به درخواستها را فراهم آورده و در نتيجه باعث جلب رضايت مشتركين گرديده.

3) تحويل گرفتن مديريت روستاها توسط شركت علاوه بر بازسازي شبكه برق رساني روستاها باعث سرويس دهي منظم برق مطمئن و روشنائي مطلوب ، و در نهايت حل مشكل مربوط به جمع آوري بهاء برق مصرفي ، و رضايت مشتركين روستائي گرديده است.


مكانيزاسيون خدمات مشتركين نيز تسهيلات زير را براي مشتركين بوجود اورده:

سيستم فروش انشعاب و انجام آزمايشات كنتور در كليه واحدهاي ذيربط تفويض اختيار گرديده است فرم در خواست انشعاب برق درسايت كامپيوتري شركت قرار داده شده است تا مشتركين بدون مراجعه به اداره در خواست انشعاب خود را جهت بررسي ارسال نمايد. سايت اطلاعت در اختيار بخشهاي كوچك قرار گرفته و فروش انشعاب در اين بخش ها نيز بطور مستقل انجام ميگردد و در نهايت زمان پاسخگوئي به مشتركين كوتاه گرديده است.


آمار کلی
آمار کل بازدید 6970867
پربیننده ترین روز 1402/05/21
آمار پر بيننده ترين روز 5922
بازديد امروز 990
بازديد ديروز 2924

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0