برای دانلود و مشاهده هر یک از مقالات بروی عنوان آن مقاله کلیک کنید.

 

محل ارائه ارائه دهندگان عنوان رديف
موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو آقاي مسعود داننده بررسی نحوه استفاده از وجوه ذخيره سنوات خدمت کارکنان به عنوان منبع مالی در شرکت توزيع برق آذربايجان شرقي(سهامی خاص) 1
بيستمين کنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، آبان 1384 آقاي فرهاد شهنيا  -دكتر حسيني بررسي تاثيرات محل نصب فيلترهاي اکتيو موازي در سيستمهاي قدرت بر ويژگيهاي جبران سازي و پايداري شبکه 2

14th International Symposium on High Voltage Engineering, ISH 2005, Beijing, China, August 2005.

آقاي فرهاد شهنيا - قاسم اهرابيان

Different Characteristics of Artificially Polluted High Voltage Composite Insulators

3

International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2005, Dubrovnik, Croatia, September 2005.

 آقاي فرهاد شهنيا - محمد شريفيان

Harmonic Analysis and Modeling of Transformerless Electric Railway Traction Drives

4

International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2005, Dubrovnik, Croatia, September 2005.

 آقاي فرهاد شهنيا - محمد شريفيان

PSACD/EMTDC Based Simulation of Double Fed Induction Generators for Wind Turbine Applications

5

7th International Conference Modern Electric Traction in Integrated XXI Century Europe, MET 2005, Sep./Oct. 2005, Warsaw, Poland

 آقاي فرهاد شهنيا - رسول اسماعيل زاده

Voltage Unbalance Problems and Solutions for Electrified Railway Systems

6

International Conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation, PELINCEC 2005, Warsaw, Poland, October 2005.

آقاي فرهاد شهنيا - ميترا سرهنگ زاده - مهرداد طرفدار

Power Quality Concerns of Unit Commitment of Main Transformers for DC Electrified Urban Railway Systems

7
بيستمين کنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، آبان 1384  آقاي فرهاد شهنيا - دكتر طرفدار روشهاي مختلف و نوين بهينه سازي ابعاد دکلهاي خطوط انتقال و اثرات آن بر حريم، پارامترهاي الکتريکي و هزينه هاي اقتصادي شبکه 8
بيستمين کنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، آبان 1384 آقاي فرهاد شهنيا - ميترا سرهنگ زاده -دكتر حسيني بررسي اثرات قطار برقي تبريز- جلفا بر نامتعادلي ولتاژ و جريان شبکه فوق توزيع تغذيه کننده آن و ارائه راهکارهاي بهبود و رفع نامتعادلي ولتاژ 9
نهمين كنفرانس برق - زنجان آقاي نادر دهقان - عبدالرضا چاوشباشي ( IT و ICT وکاربردآن درجامعه وصنعت برق ) 10
بيستمين کنفرانس بين المللي برق، تهران، پژوهشگاه نيرو، آبان 1384 آقاي فرهاد شهنيا  -دكتر حسيني بهبود ويژگيهاي فيلترهاي پسيو با استفاده از فيلترهاي اکتيو در سيستمهاي قدرت 11

4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2005, Bursa, Turkey, December 2005

 آقاي فرهاد شهنيا - محمد شريفيان Power Ratings and Losses Estimation of a Switched Reluctance Motor for Electrified Railway Applications 12
نخستين کنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، تهران، مرکز همايشهاي رازي، بهمن 1384 آقاي فرهاد شهنيا - سعيد تيزقدم-هادي حسينيان - دكتر طرفدار مديريت بحران و جايگاه آن در شبکه هاي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 13

چهارمين سمينار تخصصي مقره ها، ساوه، شرکت مقره سازي ايران، بهمن 1384

 آقاي فرهاد شهنيا - مهندس اهرابيان بررسي پارامترهاي مختلف آلودگي در مقره هاي داراي لعاب نيمه هادي و تحليل نتايج تستهاي مختلف 14
چهارمين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت برق، شرکت توزيع نيروي برق غرب استان تهران، کرج، اسفند 1384 آقاي ميلاني - فرهاد شهنيا نقش روکش دار کردن هاديهاي هوايي شبکه هاي توزيع در افزايش ايمني در صنعت برق 15
يازدهمين کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق، محمود آباد، مازندران، ارديبهشت 1385 آقاي فرهاد شهنيا  -دكتر حسيني استفاده از فيلترهاي هيبريد براي بهبود کيفيت توان شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراکنده توربينهاي بادي 16
يازدهمين کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق، محمود آباد، مازندران، ارديبهشت 1385 آقاي فرهاد شهنيا تحليل و بررسي ويژگيهاي اقتصادي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير بعنوان منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع 17

3rd ECTI International Conference, ECTI-CON 2006, Ubon Ratchathani, Thailand, May 2006

آقاي فرهاد شهنيا - ميترا سرهنگ زاده -دكتر حسيني An Efficient Static VAR Compensator for Simultaneous Elimination of Voltage Flickers and Current Imbalances of Arc Furnaces 18
چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ارديبهشت 1385 آقاي فرهاد شهنيا - دكتر قره پتيان بررسي شرايط بروز خطاي زمين در شبکه هاي توزيع داراي منابع توليد پراکنده 19
چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ارديبهشت 1385 آقاي فرهاد شهنيا - دكتر قره پتيان بررسي حالات گذراي بروز صاعقه در مجاورت شبکه هاي توزيع تغذيه کننده قطارهاي برقي 20
چهاردهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ارديبهشت 1385 آقاي فرهاد شهنيا - عطا فخري - دكتر شريفيان - دكتر فيض مدلسازي حرارتي سيم پيچ ترانسفورمر با استفاده از کوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 21
اولين كنفرانس ملي نفت، گاز و انرژي در افق 1404، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبشهت 1385 آقاي محمدرضا اصولي تبريزي- فرهاد شهنيا انرژيهاي تجديدپذير و جايگاه آن در سبد انرژي كشورها 22
3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, TPE 2006, Gazi University, Ankara, Turkey, May 2006 آقاي فرهاد شهنيا - دكتر قره پتيان Short Circuit Fault Transient Studies of Power Distribution Systems Including Dispersed Generation 23
3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, TPE 2006, Gazi University, Ankara, Turkey, May 2006 آقاي فرهاد شهنيا - دكتر قره پتيان Lightning and Switching Transient Overvoltages in Power Distribution Systems Feeding DC Electrified Railways 24
3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, TPE 2006, Gazi University, Ankara, Turkey, May 2006 آقاي فرهاد شهنيا - شريفيان -شاه وند - حسن زاده A Novel Method for Energizing Transformers for Reducing Inrush Currents 25
3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, TPE 2006, Gazi University, Ankara, Turkey, May 2006 آقاي فرهاد شهنيا- اهرابيان - لفظي Different Characteristics of Semiconducting Glazed Insulators at Artificially Polluted Conditions 26
IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Toronto, Ontario, Canada, June 2006 آقاي كريم روشن ميلاني - فرهاد شهنيا- مشهدي كشتيبان - طرفدار Insulation Effects and Characteristics of XLPE Covered Conductors for Low and Medium Voltage Power Distribution Network in Iran 27
  آقاي بابك ادهم POWER QUALITY AND ITS MONITORING WITH USING A SPECIAL TECHNIQUE 28
CIRED 21st International Conference on Electricity Distribution Frankfurt, 6-9 June 2011

آقاي مهرداد طرفدارحق
آقاي کریم روشن میلانی, آقاي محمد رضا اصولی تبریزي

طراحی و نصب اولین خط هوائی کابل فاصله دار 20 کیلوولت ایران

نسخه انگليسي

29

جشنواره نوآوريهاي خاورميانه

1390

آقای رضاسیارزاوشت

آقای کریم روشن میلانی

 

اجرای سيستم مديريت ولتاژدر شبکه هایتوزيع نيروی برق در راستای کاهش تلفات

30
 
 
  •  

آمار کلی
آمار کل بازدید 6970542
پربیننده ترین روز 1402/05/21
آمار پر بيننده ترين روز 5922
بازديد امروز 665
بازديد ديروز 2924

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0