Aa
پنجشنبه 8 خرداد 1399
 اعلام کارکرد کنتور
كاركرد قسمت صحيح نمراتور كنتور را يادداشت نموده و از عدد قسمت اعشاري صرفنظر نمائيد


کاربر گرامی لطفا کارکرد کنتور خود را به همراه شماره اشتراک خود که در آخرین برگه ی قبض شما موجود است با توجه به اطلاعات بالا در فرم زیر وارد و ارسال نمایید
ناحیه تابعه :
شماره اشتراک  
میزان کارکرد کنتور