• طرح ریزی و اجرای برنامه های اصلاح نظام تحول اداری
 • ارتقا سطح بهره وری
 • استقرارنظام مدیریت عملکرد
 • توسعه نظام پیشنهادها

------------------------------


با هدف توسعه مدیریت وبهبود سطح تعالی وارتقا بهره وری از طریق نظارت بر عملکرد وراهبری سیستمهای زیر رابرعهده دارد:

 • توسعه فعالیت های تعالی سازمانی
 • توسعه نظام مدیریت استراتژیک
 • پیاده سازی سیستمهای مدیریت یکپارچه

 • لیست دستورالعمل ها، روشهای اجرایی و فرمهای بهره برداری و دیسپاچپنگ
 • دستورالعمل های معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
 • روش های اجرایی معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
 • فرم های معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

 • لیست دستورالعمل ها، روشهای اجرایی و فرمهای معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • روش های اجرایی معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 • فرم های معاونت برنامه ریزی و مهندسی

 • لیست دستورالعمل ها، روشهای اجرایی و فرمهای معاونت فروش و خدمات مشترکین
 • دستورالعمل های معاونت فروش و خدمات مشترکین
 • روش های اجرایی معاونت فروش و خدمات مشترکین
 • فرم های معاونت فروش و خدمات مشترکین

 • لیست دستورالعمل ها، روشهای اجرایی و فرمهای معاونت مالی و پشتیبانی
 • دستورالعمل های معاونت مالی و پشتیبانی
 • روش های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی
 • فرم های معاونت مالی و پشتیبانی

 • لیست دستورالعمل ها، روشهای اجرایی و فرمهای معاونت منابع انسانی
 • دستورالعمل های معاونت منابع انسانی
 • روش های اجرایی معاونت منابع انسانی
 • فرم های معاونت منابع انسانی

 • لیست دستورالعمل ها، روشهای اجرایی و فرمهای سیستم مدیریتی
 • دستورالعمل های سیستم مدیریتی
 • روش های اجرایی سیستم مدیریتی
 • فرم های سیستم مدیریتی

آمار کلی
آمار کل بازدید 6970652
پربیننده ترین روز 1402/05/21
آمار پر بيننده ترين روز 5922
بازديد امروز 775
بازديد ديروز 2924

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0