Aa
جمعه 16 خرداد 1399
 اعلام کارکرد کنتور
از ميان پارامترهاي موجود در كنتور كه بطور اتوماتيك در صفحه نشاندهنده ظاهر مي شود كاركردهاي زير را يادداشت نمائيد :
- اگر در سمت چپ صفحه نشاندهنده عدد 1.8.1 ظاهر شود : كاركرد تعرفه پرباري .
- اگر در سمت چپ صفحه نشاندهنده عدد 1.8.2 ظاهر شود : كاركرد تعرفه عادي
- اگر در سمت چپ صفحه نشاندهنده عدد 1.8.3 ظاهر شود : كاركرد تعرفه كم باري

توضيح : هنگام قرائت كاركردهاي فوق ، فقط اعداد قسمت صحيح را يادداشت نموده و از اعداد قسمت اعشاري صرفنظر نمائيد.


کاربر گرامی لطفا کارکرد کنتور خود را به همراه شماره اشتراک خود که در آخرین برگه ی قبض شما موجود است با توجه به اطلاعات بالا در فرم زیر وارد و ارسال نمایید
ناحیه تابعه :
شماره اشتراک  
کارکرد تعرفه پر باری    
کارکرد تعرفه عادی    
کارکرد تعرفه کم باری