Aa
جمعه 4 فروردين 1402

گزارشات مردمی از برق های غیر مجاز

لطفا گزارشات خود از برق های غیر مجاز در مناطق تحت پوشش این شرکت را که شامل کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی به غیر از شهرستان های  تبریز، اسکو و آذرشهر است از طریق فرم زیر ارسال نمائید